_PRINT 


ข่าว : ชาวภูเก็ตร่วมปลูกป่าชายหาด/ผักบุ้งทะเลเติมเต็มธรรมชาติชายหาด
ชาวภูเก็ตร่วมปลูกป่าชายหาด/ผักบุ้งทะเลเติมเต็มธรรมชาติชายหาด
จังหวัดภูเก็ต ร่วมปลูกต้นไม้ชายหาด/ผักบุ้งทะเล “เติมเต็มธรรมชาติ..เพื่อหาดกะตะน้อยยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หวังคืนความสวยงามให้ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเที่ยว นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ บริเวณหาดกะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นเมืองชายหาดจำนวน 100 ต้น และ ปลูกต้นผักบุ้งทะเลจำนวน 5,000 ต้น ที่บริเวณชายหาดกะตะน้อย ซึ่งโรงแรมกะตะธานีภูเก็ต บีช รีสอร์ท ร่วมกับชุมชนกะตะน้อย มูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น จัดขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับหาดกะตะน้อยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาผักผ่อนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งต้นไม้ชายหาดและผักบุ้งทะเลนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่อยู่คู่กับชายหาดกะตะน้อยมาเป็นเวลายาวนานแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง ทางผู้เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ชายหาดและผักบุ้งทะเลขึ้นเพื่อคืนความสวยงามที่ยั่งยืนให้กับชายหาดกะตะน้อย ภายใต้โครงการ “เติมเต็มธรรมชาติ..เพื่อหาดกะตะน้อยยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการร่วมกันปลูกต้นไม้และผักบุ้งทะเลแล้วในวันนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพันธ์ไม้ยืนต้นในแหล่งต้นน้ำชุมชนกะตะน้อยจำนวน 200 ต้น รวมทั้งกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดตลอดแนวชายหาดกะตะน้อย และการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน ถนน ตรอกซอยต่างๆ ในบริเวณชุมชนกะตะน้อย

นายวิชัย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ถ้าเมื่อไรจังหวัดภูเก็ตไม่มีความเขียวชอุ่มของต้นไม้เสน่ห์ของภูเก็ตก็จะหมดไปทันที เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งดำเนินการคิดการรักษาความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ และที่สำคัญจะต้องทำ 3 ส. ให้เกิดขึ้น ส.แรก คือ ความสันติและความสงบ ส.ที่ 2 คือ ความสะอาดและความสบาย และ ส.สุดท้าย คือ ความสะอาดและความสวยงาม ถ้าภูเก็ตสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็จะดีตลาดไปแน่นอน

ข่าวโดย : ผู้จัดการ
อ่าน 1334 ครั้ง
วันที่ 07 มิถุนายน 2552
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:23:29:PM