_PRINT 


ข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตลูกชิ้น,ไก่ยอ,ไส้กรอกและไก่เชียงเพื่อสร้างอาชีพ” 26-27 มิ.ย.53
อบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตลูกชิ้น,ไก่ยอ,ไส้กรอกและไก่เชียงเพื่อสร้างอาชีพ”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตลูกชิ้น ไก่ยอ ไส้กรอก และไก่เชียง เพื่อสร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2553 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ตอนนี้ รับจำนวนจำกัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 076-240474-7 ต่อ 610
หรือ ติดต่อ อ.ณัฐยาวรรณ 081-3968058


ข่าวโดย : ชัย
อ่าน 3988 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:25:23:PM