_PRINT 


ข่าว : ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก
ข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละกว่า 50,000 ราย โดยมะเร็งลำไส้ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดและเต้านม นอกจากนี้คนไทยยังเป็นโรคเบาหวานที่รู้ตัวแล้วถึงกว่า 3 ล้านราย
ภาวะเสี่ยงที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทยในขณะนี้ 85% เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การรับประทานอาหารไม่สมดุล โดยรับประทานอาหารที่เป็นแป้ง ไขมัน น้ำตาล และเนื้อสัตว์มากเกินไป บริโภคผักน้อยลง

          ปัจจุบันคนไทยรับประทานผักผลไม้เฉลี่ยวันละประมาณ 186 กรัมต่อวัน ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานผักผลไม้วันละประมาณ 400 กรัม เท่ากับว่าคนไทยบริโภคผักผลไม้ประมาณ 1 ใน 3 ของที่ควรจะได้รับเท่านั้น จากสถิติยังพบว่า ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยลดต่ำลงอย่างมาก แต่หันกลับมารับประทานแป้ง น้ำตาล ไขมัน และเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น แล้วยังหันไปรับประทานพืชหัวที่เป็นแป้งมากขึ้น เช่น มันฝรั่ง ทำให้ปริมาณผักใบเขียว ผลไม้ลดลงอย่างชัดเจน

          คุณกฤษฎี โพธิทัต นักกำหนดอาหาร กล่าวว่าในส่วนของเยาวชนนั้นการรับประทานผักผลไม้น้อยทำให้สุขภาพเด็กแย่ลง ที่เห็นชัดเจนคือเป็นหวัดบ่อย ติดเชื้อง่าย เจ็บคอ ทำให้ต้องกินยา เสียเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จำเป็น อาการเหล่านี้สามารถป้องกันง่ายๆด้วยการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเด็กๆ ทุกวันโดยการกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น เพราะจะได้ทั้งวิตามิน เกลือแร่จากผักผลไม้ ได้รับเส้นใยอาหารที่ช่วยจับไขมันและสารพิษต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง เช่นมะเร็ง ออกไปจากร่างกาย และช่วยให้ระบบขับถ่ายดี ไม่เป็นโรคท้องผูกด้วย

          ยังไม่สายนะถ้าจะเพิ่มผักในมื้อต่อไป


ข่าวโดย : นก
อ่าน 1424 ครั้ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:24:04:PM