_PRINT 


ข่าว : 7 คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้าง
7
แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับประเทศไทย  ที่เราจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิษตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช   ดังนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้  ลองมาดูวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้ที่จะลดปริมาณพิษตกค้างในอาหาร  ตามคำแนะนำ 7 ข้อ ดังนี้
1.    ซื้ออาหารที่ติดฉลาก “อาหารอินทรีย์” หรือ “อาหารปลอดภัยสารพิษ” ประเทศไทยปัจจุบันมีร้านที่ขายอาหารคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และซูปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง ได้จัดแผนกสำหรับขายพืชผักอินทรีย์และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษโดยเฉพาะ
2.    หลีกเลี่ยงที่จะไม่กินผักและผลไม้ที่มีรายงานว่ามีระดับของสารพิษตกค้างสูง ซึ่งรวมทั้งผลไม้นำเข้า เช่น สตรอเบอรี่ องุ่น และผัก เช่น กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว อ่านหนังสือพิมพ์และฟังวิทยุ เพื่อจะได้ทราบว่ามีการพบอาหารอะไรบ้างที่มีการปนเปื้อน
3.    หลีกเลี่ยงการซื้อและการรับประทานผักและผลไม้นอกฤดู มีเกษตรกรบางรายพยายามจะปลูกพืชผลเพื่อให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถขายได้ดี แต่ส่วนใหญ่ต้องใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากด้วย
4.    ใช้น้ำล้างผักและผลไม้ให้สะอาด ก่อนนำไปปรุงและรับประทาน และถ้าหากไม่รับประทานผักในวันที่ซื้อ ก็ให้ล้างเสียก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น สารตกค้างบางชนิดจะอยู่บนผิวของผักและผลไม้ ที่อาจขจัดออกไปได้ด้วยการปลอกผิวออก หรือใช้แปรงปักออกไป
5.    รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว แทนการรับประทานดิบๆ การปรุงอาหารด้วยการหุงต้มนั้น จะช่วยลดปริมาณของสารกำจัดศัตรูพืช เพราะว่าความร้อนจะไปทำลายสารเคมีบางตัวได้
6.     มองหาป้ายสัญลักษณ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” เมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ภัตตาคารและร้านอาหารที่มีป้ายนี้ ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
7.     ระมัดระวังการใช้สารเคมีในห้องครัวของท่าน อย่าเก็บสารกำจัดศัตรูพืช และอาหารเอาไว้ในตู้เดียวกัน อย่าใช้สารกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวนี้ ใกล้กับอาหาร หรือบริเวณพื้นที่ที่ใช้เตรียมอาหาร


นอกเหนือจากคำแนะนำข้างต้นแล้ว ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งยังหลีกเลี่ยงที่จะซื้อผลผลิตที่รูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม เพราะเชื่อว่าผักที่มีรอยจาการทำลายของแมลงเช่น มีรูที่ใบ แสดงให้เห็นว่าไม่มีการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว ความเชื่อนี้ก็มีความจริงอยู่บ้าง แต่เกษตรกรอินทรีย์ก็ผลิตผักที่มีลักษณะสวยงามได้เช่นกัน และเกษตรกรที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชอาจฉีดพ่นสารเคมีหลังจากที่ผักถูกทำลายด้วยศัตรูพืช ดังนั้นลักษณะภายนอกอย่างเดียวไม่สามารถระบุว่าผักปลอดภัย แต่ต้องคำนึงถึงชนิดของอาหาร แหล่งที่ซื้อ และการเตรียมอาหารด้วย

ข่าวโดย : ชัย
อ่าน 3327 ครั้ง
วันที่ 07 มิถุนายน 2552
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:00:30:AM